luni, 13 iunie 2011

Atlas zooortodoxologic - Habotnicus Mantis Calugaris

Habotnicus Mantis Calugaris sau Călugărița de Schit este o insectă cu un mare grad de pioșenie.
Clasa: Devotus;
Ordin: Ecclesia;
Subordin: Ortodoxia;
Suprafamilie: Habotnicae;
Gen: Calugaris;
Nume: Habotnicus Mantis Calugaris
Prezentare :
Habotnicus Mantis Calugaris are capul foarte mic. Din cauza mutațiilor genetice apărute de-a lungul timpului, creierul său deține numai un singur neuron în formă de crucifix. El se întinde pe toată suprafața cutiei craniene. Sinapsa este legată direct de sistemele vitale (digestiv, reproductiv, locomotoriu). Un capișon îi acoperă calota craniană, urechile și gâtul. Ochii săi sunt mari, protuberanți. Glandele sale lacrimale sunt supra-dezvoltate din cauza mediului fumigen în care insecta viețuiește. Abdomenul este larg, dezvoltat în formă conică și prezintă un ovipozitor pentru depozitarea mătăniilor. Membrele superioare sunt prevăzute de falange subțiri pentru a putea pătrunde locurile strâmte în căutarea pradei. Membrele inferioare sunt camuflate de mantia care îi acoperă corpul, mantie care este pur și simplu continuitatea sinapsei.
Sistem digestiv :
Călugărita are niște apucături vorace. Ea se hrănește cu trematozi precum Habornicus Nova Recta, cu insecte micuțe sau cu creștinopode. Călugărița își imobilizează victima cu mâinile și picioarele, devorându-i la început ganglionii reproductivi și numai pe urmă, restul corpului. Când ospățul său se face cu Habornicus Papis simplus, Călugărița nu digeră anumite părți ale corpului cum ar fi patrafirul sau crucea de aur fiindcă acestea sunt considerate trofee. Dentiția sa este structurată asemeni unui concasor alcătuit de canini și molari ascutiți care îi permit să atace prade mai mari decât ea.
Sistem reproductiv :
Masculul poate fi devorat de Călugăriță în timpul sau la sfârșitul copulației. Mai multe copulații pot avea loc, însă numai una singură este necesară fecundării. După ce Călugărița și-a decapitat masclul, acesta continuă să-și trimită spermatozoizii. Contrar unei idei preconcepute, canibalismul în timpul copulării nu este necesar pentru ca femela să dispună de resurse proteice suficiente în dezvoltarea și evoluția sarcinii. Câteodată canibalismul Călugăriței poate fi considerat ca o formă de abnegație.
Observații specifice speciei :
Habornicus Mantis Calugaris trăiește în comunitate, însă ea dispune de propria sa celulă. Celula insectei este alcătuită de un culcuș sumar și trofeele achiziționate de-a lungul copulațiilor cu diverse specii din supra-familia Habotnicae. Contribuția sa față de comunitate consistă în acțiuni punctuale precum vânătoarea și culesul hranei, dereticatul și întreținerea altarului de ofrande. În timpul ritualului de reproducere, Habotnicus Mantis Calugaris scoate sunete ascuțite, visând să se copuleze cu Isus, un ipotetic mascul. Visul de a devora acest ipotetic mascul s-a transformat de-a lungul timpului, într-o psihoză patologică, ceea ce face din Călugărița de Schit un exemplu de psihopată demnă pentru studiu.

duminică, 12 iunie 2011

Povesti - Punguța cu doi bani
Era odată o babă şi un moşneag. Baba avea o găină, şi moşneagul un cucoş; găina babei se oua de câte două ori pe fiecare zi şi baba ducea popii o mulţime de ouă; iar moşneagului nu-i da nici unul. Moşneagul într-o zi perdu răbdarea şi zise:
— Măi babă, dai oua popii ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi şi mie nişte ouă, ca să-mi prind pofta măcar.
— Da' cum nu! zise baba, care era în general foarte zgârcită, numai cu popa, nu. Dacă ai poftă de ouă, bate şi tu cucoşul tău, să facă ouă, şi-i mânca; că eu aşa am bătut găina, şi iacătă-o cum se ouă.
Moşneagul, pofticios şi hapsin, se ia după gura babei şi, de ciudă, prinde iute şi degrabă cucoşul şi-i dă o bataie bună, zicând:
— Na! ori te ouă, ori du-te de la casa mea; ca să nu mai strici mâncarea degeaba.
Cucoşul, cum scăpă din mânile moşneagului, fugi de-acasă şi umbla pe drumuri, bezmetec. Şi cum mergea el pe-un drum, numai iată găseşte o punguţă cu doi bani. Şi cum o găseşte, o şi ia în clonţ şi se întoarnă cu dânsa înapoi către casa moşneagului. Pe drum se întâlneşte c-o trăsură c-un mitropolit şi cu nişte calugarite. Mitropolitul se uită cu băgare de seamă la cucoş, vede în clonţu-i o punguţă şi zice vezeteului:
— Măi! ia dă-te jos şi vezi ce are cucoşul cela în plisc.
Vezeteul se dă iute jos din capra trăsurei, şi c-un feliu de meşteşug, prinde cucoşul şi luându-i punguţa din clonţ o dă mitropolitului. Mitropolitul o ia, fără păsare o pune în buzunar şi porneşte cu trăsura înainte. Cucoşul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsură, spuind neîncetat:

Cucurigu ! popii mari,
Daţi punguţa cu doi bani !

Mitropolitul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului:
— Mă! ia cucoşul ist obraznic şi-l dă în fântâna ceea.
Vezeteul se dă iarăşi jos din capră, prinde cucoşul şi-l azvârle în fântână! Cucoşul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe-a înghiţi la apă; şi-nghite, şi-nghite, până ce-nghite toată apa din fântână. Apoi zboară de-acolo afară şi iarăşi se ia în urma trăsurei, zicând:

Cucurigu ! popii mari,
Daţi punguţa cu doi bani !

Mitropolitul , văzând aceasta, s-a mirat cumplit şi a zis:
— Mă! da' al dracului cucoş i-aista! Ei, las' că ţi-oiu da eu ţie de cheltuială, măi crestatule şi pintenatule!
Şi cum ajunge la mitropolie, zice unei calugarite de la bucătărie să ia cucoşul, să-l azvârle într-un cuptor plin cu jăratic şi să pună o lespede la gura cuptorului. Calugarita, cânoasă la inimă, de cuvânt; face cum i-a zis stăpânu-său. Cucoşul, cum vede şi astă mare nedreptate, începe a vărsa la apă; şi toarnă el toată apa cea din fântână pe jaratic, până ce stinge focul de tot, şi se răcoreşte cuptoriul; ba încă face ş-o apăraie prin casă, de s-au îndrăcit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi dă o bleandă lespezei de la gura cuptiorului, iesă teafăr şi de-acolo, fuga la fereastra mitropolitului şi începe a trânti cu ciocul în geamuri şi a zice:

Cucurigu ! popii mari,
Daţi punguţa cu doi bani !

— Măi, că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cucoş, zise mitropolitul cuprins de mierare. Vezeteu! Ia-l de pe capul meu şi-l zvârle în cireada boilor ş-a vacilor; poate vreun buhaiu înfuriat i-a veni de hac; l-a lua în coarne, şi-om scăpa de supărare.
Vezeteul iarăşi ia cucoşul şi-l zvârle în cireadă! Atunci, bucuria cucoşului! Să-l fi văzut cum înghiţea la buhai, la boi, la vaci şi la viţei; păn-a înghiţit el toată cireada, ş-a făcut un pântece mare, mare cât un munte! Apoi iar vine la fereastră, întinde aripele în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa mitropolitului, şi iarăşi începe!

Cucurigu ! popii mari,
Daţi punguţa cu doi bani !

Mitropolitul, când mai vede şi astă dandanaie, crăpa de ciudă şi nu ştia ce să mai facă, doar va scăpa de cucoş.
Mai stă mitropolitul cât stă pe gânduri, pănă-i vine iarăşi în cap una.
— Am să-l dau în haznaua cu banii; poate va înghiţi la galbeni, i-a sta vreunul în gât, s-a îneca şi-oiu scăpa de dânsul.
Şi, cum zice, umflă cucoşul de-o aripă şi-l zvârle în zahnaua cu banii; căci mitropolitul acela, de mult bănărit ce avea, nu-i mai ştia numărul. Atunci cucoşul înghite cu lăcomie toţi banii şi lasă toate lăzile pustii. Apoi iesă şi de-acolo, el ştie cum şi pe unde, se duce la fereastra mitropolitului şi iar începe:

Cucurigu ! popii mari,
Daţi punguţa cu doi bani !

Acum, după toate cele întâmplate, mitropolitul, văzând că n-are ce-i mai face, i-azvârle punguţa. Cucoşul o ia de jos cu bucurie, se duce la treaba lui şi lasă pe mitropolit în pace. Atunci toate paserile din ograda mitropoliei, văzând voinicia cucoşului, s-au luat după dânsul, de ţi se părea că-i o nuntă, şi nu altăceva; iară mitropolitul se uita galiş cum se duceau paserile şi zise oftând:
— Ducă-se şi cobe şi tot, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost aici!
Cucoşul însă mergea ţanţoş, iar paserile după dânsul, şi merge el cât merge, până ce ajunge acasă la moşneag, şi de pe la poartă începe a cânta: "Cucurigu !!! cucurigu !!!"
Moşneagul, cum aude glasul cucoşului, iesă afară cu bucurie; şi, când îşi aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoşul său era ceva de spăriet! elefantul ţi se părea purice pe lângă acest cucoş; ş-apoi în urma lui veneau cârduri nenumărate de paseri, care de care mai frumoase, mai cucuiete şi mai boghete. Moşneagul, văzând pe cucoşul său aşa de mare şi de greoiu, şi încunjurat de-atâta amar de galiţe, i-a deschis poarta. Atunci cucoşul i-a zis:
— Stăpâne, aşterne un ţol aici în mijlocul ogrăzii.
Moşneagul, iute ca un prâsnel, aşterne ţolul. Cucoşul atunci se aşază pe ţol, scutură puternic din aripi şi îndată se umple ograda şi livada moşneagului, pe lângă paseri, şi de cirezi de vite; iară pe ţol toarnă o movilă de galbeni, care strălucea la soare de-ţi lua ochii! Moşneagul, văzând aceste mari bogăţii, nu ştia ce să facă de bucurie, sărutând mereu cucoşul şi dezmerdându-l.
Atunci, iaca şi baba vine nu ştiu de unde; şi, când a văzut unele ca aceste, numa-i sclipeau răutăcioasei ochii în cap şi plesnea de ciudă.
— Moşnege, zise ea ruşinată, dă-mi şi mie nişte galbeni!
— Ba pune-ţi pofta-n cuiu, măi babă! Când ţi-am cerut ouă, ştii ce mi-ai răspuns? Bate acum şi tu găina, să-ţi aducă galbeni; c-aşa am bătut eu cucoşul, ştii tu din a cui pricină... şi iaca ce mi-a adus!
Atunci baba se duce în poiată, găbuieşte găina, o apucă de coadă şi o ia la bătaie, de-ţi venea să-i plângi de milă! Biata găină, cum scapă din mânile babei, fuge pe drumuri. Şi cum mergea pe drum, găseşte şi ea o mărgică ş-o înghite. Apoi răpede se întoarce acasă la babă şi începe de pe la poartă: "Cot, cot, cotcodac !" Baba iesă cu bucurie înaintea găinei. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă şi se pune pe cuibariu; şi, după vrun ceas de şedere, sare de pe cuibariu, cotcodocind. Baba atunci se duce cu fuga, să vadă ce i-a făcut găina!... Şi, când se uită în cuibariu, ce să vadă? Găina se ouase o mărgică. Baba, când vede că ş-a bătut găina joc de dânsa, o prinde ş-o bate, ş-o bate, păn-o omoară în bătaie! Şi aşa, baba cea zgârcită şi nebună a rămas de tot săracă, lipită pământului că nici popa satului nu se mai uita la dânsa. De-acu a mai mânca şi răbdări prăjite în loc de ouă; că bine şi-a făcut râs de găină şi-a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nemica, sărmana!
Moşneagul însă era foarte bogat; el şi-a făcut case mari şi grădini frumoase şi trăia foarte bine; pe babă, de milă, a pus-o găinăriţă, iară pe cucoş îl purta în toate părţile după dânsul, cu salbă de aur la gât şi încălţat cu ciuboţele galbene şi cu pinteni la călcâie, de ţi se părea că-i un irod de cei frumoşi, iară nu cucoş de făcut cu borş. De atunci, popa din sat s-a ofticat că nimeni nu-i mai ducea ouă și cum popa nu mai avea cu ce plăti dare la mitropolit, mitropolitul s-a supărat și dânsul, iar de atâta supărare și-a bătut toti călugării și călugărițele cari amu au fugit în ograda moșneagului ș-i curăță ciubotele.