marți, 18 noiembrie 2014

Biserica si justitia

Biserica Ortodoxa Romana nu vrea numai averi, ci si imunitate penala. Astfel, un procuror nu poate sa deschida o ancheta asupra unui preot care a comis un delict si poate fi tradus in fata legii. Pentru asta are nevoie de "adeverinta" de la "mai-mari-bisericii". Nu o spun eu aiurea, ci :

  • HOTARAREA nr. 53 din 16 ianuarie 2008 privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicatã, precum şi al <>art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ART. 1
Se recunoaşte Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Decretul Prezidului Marii Adunãri Naţionale nr. 233/1949 pentru aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, nepublicat, cu modificãrile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii
şi cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucureşti, 16 ianuarie 2008.
Nr. 53.
ANEXA. Articolul 50
e) cu aprobarea prealabilã scrisã a chiriarhului, reprezintã parohia în justiţie, în faţa autoritãţilor locale şi faţã de terţi, personal sau prin delegaţi. În aceeaşi mãsurã, clericii din parohii, în virtutea jurãmântului de ascultare (subordonare) faţã de chiriarh depus la hirotonie, şi, respectiv, monahii, în virtutea votului monahal al ascultãrii, pot sã comparã în faţa instanţelor judecãtoreşti numai cu aprobarea prealabilã scrisã a chiriarhului, inclusiv în cauze de interes personal;

Pentru curiosi, un pic de lectura aici

Credeam, in naivitatea mea, ca toti cetatenii unui stat de drept (stiu, Romania e inca departe) sunt egali in fata legii (si da, penalii din parlament nu i-am uitat). Dar iata ca popa e mai presus. Il are pe doamne-doamne in carca si i se iarta toate mizeriile de pe lumea asta a mirenilor spurcati.
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu