marți, 18 noiembrie 2014

Statul Roman si Biserica Ortodoxa Romana 2

O lista de favoruri facute de statul roman bisericii ortodoxe in perioada 1990-1996. 


Am exclus voluntar orice finantare pentru restaurarile de biserici considerate monumente istorice deoarece consider ca ele fac parte din patrimoniul cultural romanesc. Aceasta lista a fost stabilita pe baza publicatiilor Monitorului Oficial. Cu siguranta ca mai sunt si altele care sunt omise aici, nu din rea vointa, ci din lipsa mea de timp...

Intre 1990 si 1996, statul roman a facut "cadou" bisericii cel putin 18 cladiri printre care Palatul Parlamentului si mai multe complexe turistice, un hotel-restaurant si terenuri, care bine-înteles, reprezinta o valoare imobiliara si comerciala suficient de importanta. 
In privinta banilor, statul a fost cat de cat darnic.
Cel putin 1 945 000 $... fara sa tinem cont de cele 400 de prelati salariati din bugetul statului pana la marirea efectivului in 1996 cand au ajuns la 3000. 

Ori in perioada 1990-1996,  salariul mediu net a fost de 155 $ la inceput si 125 $ la sfarsitul mandatului, pensia medie de 60 $ la inceput de mandat si 31 $ in 1996, indemnizatia de somaj a variat intre 25 si 30 $. Produsul intern brut pe cap de locuitor si pe an era in '90 la 1789 $, iar la sfarsitul mandatului, scazuse la 1548 $.  (un comparativ aici)

Dar statul roman avea nevoie sa-si consolideze "democratia" cumparand biserica ortodoxa. Niste bunuri imobiliare...


HOTARARE Nr. 985 din 25 august 1990 privind transmiterea gratuita, pe durata determinata, in folosinta Bisericii Ortodoxe Romane a unui imobil, proprietate de stat, situat in municipiul Bucuresti (sursa)
ART. 1
Blocul P.5B - Unirii, situat în municipiul Bucureşti, b-dul George Cosbuc nr. 1, sectorul 4, se transmite gratuit în folosinta Bisericii Ortodoxe Romane, pe o perioada de 99 ani.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN 

HOTARIREA nr. 1318 din 19 decembrie 1990 privind trecerea unor imobile in folosinta Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (sursa)
ART. 1
Imobilele situate în localitatea Durau, comuna Ceahlau, judeţul Neamt, prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, cu dotãrile aferente, trec, pe durata nedeterminatã, din patrimoniul fostului Oficiu judeţean de turism Neamt - fãrã a mai fi incluse în patrimoniul Societãţii comerciale "Durau" - S.A. - în folosinta gratuita a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, începînd cu data de 1 ianuarie 1991.
Trecerea imobilelor prevãzute la alin. 1 în folosinta Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei se efectueazã pe baza de protocol încheiat între Ministerul Comerţului şi Turismului şi Secretariatul de Stat al Cultelor.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN

HOTARARE Nr. 166 din 7 martie 1991 privind aprobarea schimbarii destinatiei unor cladiri de locuit situate in judetul Dimbovita (sursa)
ART. 1
Se aproba schimbarea destinaţiei clãdirilor de locuit, situate în municipiul Tirgoviste, str. Lalelelor nr. 5, judeţul Dimbovita, în spaţii necesare stabilirii reşedinţei Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Tirgovistei.
ART. 2
Mutarea locatarilor din clãdirile prevãzute la art. 1, în alte spaţii de locuit, se va asigura prin Prefecturii judeţului Dimbovita. 
PRIM-MINISTRU, PETRE ROMAN

HOTARARE nr. 545 din 9 octombrie 1993 privind transmiterea imobilului situat in strada Lucretiu Patrascanu nr. 2 bis din municipiul Slobozia, judetul Ialomita, in administrarea Patriarhiei Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
(1) Se aprobã diminuarea patrimoniului şi a capitalului social al Societãţii Comerciale "Fortuna" - S.A., cu valoarea imobilului situat în strada Lucreţiu Pãtrãşcanu nr. 2 bis din Slobozia.
(2) Imobilul situat în strada Lucreţiu Pãtrãşcanu nr. 2 bis din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, constituie proprietate publicã a statului.
ART. 2
Imobilul prevãzut la art. 1 se transmite în administrarea Patriarhiei Ortodoxe Române, pentru funcţionarea Episcopiei Sloboziei şi Cãlãraşilor, împreunã cu bunurile mobile din dotare, stabilite pe bazã de bilanţ contabil.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARIRE Nr. 140 din 1 aprilie 1994 privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Mitropoliei Olteniei (sursa)
ART. 1
Se aproba transmiterea imobilelor situate în punctul "Dealul Mosului" Orşova, judeţul Mehedinti, identificate potrivit anexei, cu terenul aferent şi dotãrile corespunzãtoare, din patrimoniul Societãţii Comerciale "Golf Trade" - S.A. Orşova în patrimoniul Mitropoliei Olteniei. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARARE nr. 603 din 2 septembrie 1994 privind transmiterea unor imobile situate in municipiul Tirgoviste, judetul Dimbovita, in folosinta Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea, din administraţia Prefecturii judeţului Dîmboviţa, în folosinţa gratuită, pe durată nedeterminată, a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, a imobilului situat în municipiul Tîrgovişte, judeţul Dîmboviţa, prevăzut la poziţia nr. 1 din anexa la prezenta hotărâre. (N.A. strada Mihai Bravu nr. 5-7 - hotel - 931,14 m2)
ART. 2
Se aprobă transmiterea din patrimoniul Societăţii Comerciale "Resalcom" - S.A. Tîrgovişte în proprietatea publică a statului şi folosinţa gratuită, pe durată nedeterminată, a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, a imobilului situat în municipiul Tîrgovişte, judeţul Dîmboviţa, prevăzut la poziţia nr. 2 din anexa la prezenta hotărâre. ( N.A. strada Mihai Bravu nr. 5-7 - restaurant si anexe - 1132,71 m2)
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARIRE Nr. 602 din 2 septembrie 1994 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Slobozia, judetul Ialomita, in folosinta Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aproba transmiterea, din patrimoniul Societãţii Comerciale "Fortuna" - S.A., în proprietatea publica a statului şi folosinta gratuita, pe durata nedeterminatã, a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane a imobilului şi a terenului aferent, situat în municipiul Slobozia, str. Episcopiei nr. 2, judeţul Ialomita, în vederea functionarii Episcopiei Sloboziei şi Calarasilor. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 379 din 8 iulie 1994 privind transmiterea unor imobile situate in judetul Harghita (sursa)
ART. 1
Se aproba transmiterea, din patrimoniul Societãţii Comerciale "Biroul de Turism şi Tranzacţii" - S.A., a imobilului "Hotel Oltul", situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. 1 Mai nr. 5, judeţul Harghita, împreunã cu terenul aferent, obiectele de inventar şi mijloacele fixe prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, în proprietatea publica a statului şi în administrarea Mitropoliei Ardealului, în vederea functionarii Episcopiei Covasnei şi Harghitei a Bisericii Ortodoxe Romane
ART. 2
Se aproba transmiterea, din patrimoniul Societãţii Comerciale "Tusnad" - S.A., a imobilelor situate în oraşul Baile Tusnad, str. Oltului nr. 87 şi nr. 91, judeţul Harghita, împreunã cu terenurile aferente, obiectele de inventar şi mijloacele fixe prevãzute în anexa, în proprietatea publica a statului şi în administrarea Mitropoliei Ardealului, în vederea functionarii Episcopiei Covasnei şi Harghitei a Bisericii Ortodoxe Romane. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARARE nr. 727 din 13 septembrie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in comuna Sugag, judetul Alba, in administrarea Episcopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publica a statului, situat în comuna Şugag, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" - Filiala Electrocentrale Sebeş, în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, pentru Mânăstirea Ortodoxă Română Oasa, judeţul Alba.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARARE nr. 466 din 29 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil in administrarea Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. 1 Mai nr. 5, judeţul Harghita, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Biroul de Turism şi Tranzacţii" - S.A. în proprietatea publica a statului şi în administrarea Episcopiei Bisericii Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.
PRIM - MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARARE nr. 465 din 29 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil in administrarea Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului situat în municipiul Sfantu Gheorghe, str. Şcolii nr. 2, judeţul Covasna, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., Sucursala judeţului Covasna, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Episcopiei Bisericii Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARARE nr. 463 din 29 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil din judetul Vaslui in proprietatea statului si in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aproba transmiterea, fără plată, a imobilului situat în municipiul Huşi, cartierul Dobrina, str. Drumul lui Vicol, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu terenul aferent, precum şi mijloacele fixe şi obiectele de inventar, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Vidisamp" - S.A. Huşi în proprietatea publică a statului şi în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în vederea funcţionarii Episcopiei Romanului şi Huşilor.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARARE nr. 444 din 21 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in municipiul Alba Iulia, judetul Alba, in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldis nr. 11 A, judeţul Alba, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Hercules" - S.A. Alba Iulia, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române - Episcopia Ortodoxă Română de Alba Iulia.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARARE nr. 566 din 28 iulie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Alexandria, judetul Teleorman, in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului situat în municipiul Alexandria, str. Carpaţi nr. 15, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Prefecturii Judeţului Teleorman în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, pentru funcţionarea Episcopiei de Teleorman.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARARE nr. 941 din 8 octombrie 1996 privind transmiterea unui imobil situat in municipiul Bucuresti in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea imobilului "Palatul Parlamentului", cu dotările existente, dependinţele şi terenul aferent, proprietatea statului, situat în Bucureşti, Aleea Mitropoliei nr. 5, sectorul 4, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
Imobilul prevăzut la alin. 1 va fi folosit pentru amenajarea unui muzeu naţional de artă religioasă, a unei biblioteci, a fondului arhivistic, precum şi pentru organizarea de manifestări istorice naţionale şi internaţionale.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU

HOTARARE nr. 614 din 30 iulie 1996 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, in folosinta Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Vadului, Feleacului si Clujului (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea terenului proprietate publică a statului, în suprafaţă de 1.800 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei - Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca -, în folosinţă gratuită, pe durată nedeterminată, a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului.
Transmiterea terenului are drept scop construirea Parohiei Ortodoxe Române "Pogorârea Sfântului Duh" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
 p. PRIM-MINISTRU, FLORIN GEORGESCU, ministru de stat, ministrul finanţelor

HOTARARE nr. 555 din 10 iulie 1996 privind transmiterea unui imobil, situat in localitatea Alesd, judetul Bihor, in folosinta Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aprobă transmiterea imobilului Complexul "Poiana Florilor", compus din construcţie şi terenul aferent, situat în localitatea Aleşd, judeţul Bihor, identificat potrivit anexei la prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului de Interne în folosinţă gratuită, pe durata nedeterminată, a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, pentru funcţionarea Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VĂCĂROIU
Cladiri : suprafata construita desfasurata 2 322 m2. Teren : 8 240 m2.

HOTARIRE Nr. 23 din 17 ianuarie 1996 privind transmiterea unui teren in folosinta Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
(1) Se aproba transmiterea, fãrã plata, din folosinta Centrului de Medicina Socialã "Cristina" Bucureşti, aflat în subordinea Ministerului Sãnãtãţii, în folosinta Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane, a terenului în suprafata de 33.563 mp, situat în Bucureşti, Sos. Pipera nr. 49.
(2) Transmiterea folosinţei se face pentru realizarea construcţiei asezamintului monahal "Manastirea Cristina" Bucureşti şi opereazã pe durata existenţei construcţiei.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

Niste bani... 


HOTARARE nr. 353 din 24 iunie 1992 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte (sursa)
ART. 1
Se suplimenteaza bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte cu suma de 10 milioane lei (N.A. 25 000 $), pentru finantarea "Festivitatilor de proclamare a canonizarii unor sfinti romani", organizate de Biserica Ortodoxa Romana in trimestrul II/1992.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN

HOTARARE nr. 661 din 19 octombrie 1992 privind alocarea sumei de 21,5 milioane lei Secretariatului de Stat pentru Culte (sursa)
ART. 1
Se alocã suma de 21,5 milioane lei (N.A. 69 800 $ in '92) Secretariatului de Stat pentru Culte din fondul de rezervã la dispoziţia Guvernului, în vederea virãrii cãtre Patriarhia Românã a contravalorii în lei a sumei de 50 mii dolari depuşi de aceasta în anii 1986-1987 la Banca Românã de Comerţ Exterior şi pentru care nu a primit contravaloarea în lei în perioada respectivã.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN

HOTARIRE Nr. 858 din 2 decembrie 1994 cu privire la alocarea de la bugetul de stat a unor fonduri pentru constructia Bisericii Ortodoxe din orasul Carei (sursa)
ART. 1
Se aproba alocarea sumei de 150 milioane lei, (N.A. 90 600 $ in 1994) din Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului, pentru continuarea lucrãrilor la Biserica Ortodoxa din oraşul Carei. 
ART. 2
Fondurile prevãzute la art. 1 se vor aloca prin Secretariatul de Stat pentru Culte, beneficiarul lucrãrii fiind "Protopopiatul Carei", prin Episcopia Ortodoxa a Maramuresului şi Satmarului. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 944 din 22 decembrie 1994 cu privire la acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru construirea Catedralei Ortodoxe cu hramul "Inaltarea Domnului" din municipiul Bacau, in cinstirea tuturor eroilor neamului romanesc (sursa)
ART. 1
Se acorda un sprijin financiar de 150 milioane lei (N.A. 90 600 $ in 1994), ca o contribuţie din partea statului pentru completarea fondurilor proprii necesare construirii Catedralei Ortodoxe cu hramul "Inaltarea Domnului" din municipiul Bacau, în cinstirea tuturor eroilor neamului romanesc. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 934 din 22 decembrie 1994 cu privire la contributia de la bugetul de stat pe anul 1994 ce se acorda pentru construirea Catedralei Bisericii Ortodoxe Romane din Slobozia (sursa)
ART. 1
Se acorda o contribuţie de la bugetul de stat pe anul 1994 de 200 milioane lei (N.A. 120 846 $ in 1994) pentru completarea fondurilor proprii necesare construirii Bisericii Ortodoxe Romane din Slobozia. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 933 din 22 decembrie 1994 cu privire la alocarea unui ajutor de la bugetul de stat pe anul 1994 pentru construirea Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea (sursa)
ART. 1
Se aloca de la bugetul de stat pe anul 1994 suma de 200 milioane lei (N.A. 120 846 $ in 1994) pentru întregirea fondurilor proprii necesare construirii Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Romane. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 931 din 22 decembrie 1994 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul de stat pe anul 1994 pentru construirea de noi lacasuri de cult in judetul Alba (sursa)
ART. 1
Se aproba suma de 400 milioane lei (N.A. 241 690 $ in 1994), ca sprijin financiar de la bugetul de stat pe anul 1994, pentru construirea unor instituţii şi lacasuri de cult în cadrul Eparhiei Alba Iulia, dupã cum urmeazã: 
a) pentru construirea Capelei Seminarului Bisericii Ortodoxe Romane Alba Iulia 200 milioane lei; 
b) pentru construirea Catedralei Bisericii Ortodoxe Romane din municipiul Blaj 100 milioane lei; 
c) pentru construirea Catedralei Bisericii Ortodoxe Romane "Platoul Romanilor" Alba Iulia 100 milioane lei. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 916 din 16 decembrie 1994 cu privire la acordarea unui sprijin financiar Administratiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aproba un sprijin financiar, pentru completarea fondurilor proprii ale Administraţiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe Romane, de 100 milioane lei (N.A. 60 423 $), din care 57 milioane lei pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a activitãţilor acesteia, iar 43 milioane lei pentru acţiuni cu caracter internaţional desfãşurate în anul 1994. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 915 din 16 decembrie 1994 cu privire al acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei (sursa)
ART. 1
Se aproba un sprijin financiar în valoare de 100 milioane lei (N.A. 60 423 $), pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii Episcopiei Bisericii Romane a Covasnei şi Harghitei, în baza prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 839 din 25 noiembrie 1994 cu privire la acordarea unui ajutor din partea statului pentru construirea Catedralei Ortodoxe cu hramul "Stefan cel Mare si Sfint", in cinstirea martirilor Revolutiei din decembrie 1989 in municipiul Timisoara (sursa)
ART. 1
Se aproba un ajutor financiar de 300 milioane lei (N.A. 181 268 $), ca o contribuţie din partea statului pentru completarea fondurilor proprii Parohiei Ortodoxe Timişoara III din cadrul Mitropoliei Timisoarei şi Caransebesului necesare construirii Catedralei Ortodoxe cu hramul "Ştefan cel Mare şi Sfint", în cinstirea martirilor Revoluţiei din decembrie 1989 în municipiul Timişoara. 
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 958 din 4 decembrie 1995 cu privire la alocarea unui ajutor din partea statului pentru construirea Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea (sursa)
ART. 1
Se aloca de la bugetul de stat suma de 400 milioane lei (N.A. 196 754 $ in 1995) pentru întregirea fondurilor proprii necesare construirii Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Romane.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 667 din 24 august 1995 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Biserica Ortodoxa - monument al martirilor neamului romanesc" din localitatea-martir Ip, judetul Salaj (sursa)
ART. 1
Se aproba alocarea sumei de 150 milioane lei (N.A. 73 782 $), ca o contribuţie, de la bugetul de stat, pentru completarea fondurilor proprii necesare continuãrii construcţiei "Biserica Ortodoxa - monument al martirilor neamului romanesc" din localitatea-martir Ip, judeţul Salaj, din cadrul Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Oradei.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 457 din 27 iunie 1995 cu privire la acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru continuarea constructiei Bisericii Sieu, comuna Rozavlea, din cadrul Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului (sursa)
ART. 1
Se acorda alocarea sumei de 50 milioane lei (N.A. 24 594 $) ca o contribuţie de la bugetul de stat pentru completarea fondurilor proprii necesare continuãrii construcţiei Bisericii Sieu, comuna Rozavlea din cadrul Episcopiei Satmarului şi Maramuresului, a Patriarhiei Ortodoxe Romane.
p. PRIM-MINISTRU
DAN MIRCEA POPESCU, ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale

HOTARIRE Nr. 290 din 2 mai 1995 cu privire la alocarea unui sprijin financiar Administratiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
Se aproba un sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Administraţiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe Romane de 100 milioane lei (N.A. 49 188 $), din care 30 milioane lei pentru acţiuni cu caracter internaţional ce se vor desfasura în anul 1995, iar 70 milioane lei pentru asigurarea condiţiilor de realizare a unor activitãţi specifice organizate de Biserica Ortodoxa Romana, în legatura cu recunoaşterea "autocefaliei", a ridicãrii la rangul de Patriarhie.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 1391 din 9 decembrie 1996 cu privire la acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru construirea Manastirii Lupsa, judetul Alba (sursa)
ART. 1
Se acorda un sprijin financiar de 100 milioane lei (N.A. 32 446 $ in 1996), ca o contribuţie din partea statului, pentru completarea fondurilor proprii necesare construirii Manastirii Lupsa, judeţul Alba.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 798 din 12 septembrie 1996 privind aprobarea majorarii numarului de posturi din unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, pentru care se acorda contributii de la bugetul de stat in conditiile prevazute de art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994 , aprobata prin Legea nr. 130/1994 (sursa)
ART. 1
(1) Începînd cu 1 septembrie 1996 se majoreazã de la 400 la 3.000 numãrul de posturi din unitãţile de cult care beneficiazã de contribuţie de la bugetul de stat, în condiţiile prevãzute de <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobatã prin <>Legea nr. 130/1994.
ART. 2
Influentele financiare de 1.312 milioane lei (N.A. 425 697 $), ce rezulta din aplicarea prevederilor art. 1, se asigura din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1996.
ART. 3
Contribuţiile pentru asigurãrile sociale de stat şi pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, aferente personalului Bisericii Ortodoxe Romane încadrat la unitãţile de cult de peste hotare potrivit <>art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 4/1993 , aprobatã prin <>Legea nr. 88/1994 , se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte şi se determina pe baza salariului minim brut pe ţara, diferenţele urmînd a fi suportate de unitãţile angajatoare.
ART. 4
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIREA Nr. 782 din 10 septembrie 1996 cu privire la acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru construirea chiliilor si bisericii Manastirii Lupsa, protopopiatului Cimpeni, judetul Alba (sursa)
ART. 1
Se acorda un sprijin financiar de 200.000.000 lei (N.A. 64 892 $) ca o contribuţie din partea statului pentru completarea fondurilor proprii necesare construirii chiliilor şi bisericii Manastirii Lupsa, protopopiatul Cimpeni, judeţul Alba.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

HOTARIRE Nr. 526 din 27 iunie 1996 cu privire la acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru reconstruirea Minastirii "Schitul de Sub Piatra", comuna Salciua, judetul Alba, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia (sursa)
ART. 1
Se aproba alocarea sumei de 50 milioane lei (N.A. 16 223 $), ca sprijin din partea statului pentru întregirea fondurilor proprii necesare reconstruirii Minastirii "Schitul de Sub Piatra" din comuna Salciua, judeţul Alba, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia.
PRIM-MINISTRU, NICOLAE VACAROIU

Un pic de monopol... 


LEGE Nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult (sursa)
ART. 1
Biserica Ortodoxa Romana şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi vesmintelor de cult, precum şi de tipãrire a cãrţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicãrii cultului. 
Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciulitele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Se asimileazã obiectelor de cult şi calendarele religioase, precum şi produsele necesare exercitãrii activitãţii de cult, cum ar fi tamiia şi luminarile, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunti şi botezuri. 
Prin vesminte de cult, în sensul prezentei legi se înţeleg şi stofele şi broderiile specifice, necesare realizãrii vesmintelor respective. 
De asemenea, se asimileazã obiectelor de cult tipariturile de cult, manualele şi cursurile teologice necesare desfãşurãrii activitãţii din instituţiile de învãţãmînt religios ale cultului respectiv. 
ART. 2
Producerea sau valorificarea bunurilor prevãzute la art. 1 de cãtre alte persoane, fizice sau juridice, decît cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilã, data în condiţiile stabilite de cãtre fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivitati. 
ART. 3
Ilustratele, pliantele, albumele de arta şi filmele prezentind lacasuri de cult sau obiecte de arta bisericeasca, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv. 
ART. 4
Încãlcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie, dacã fapta, potrivit legii, nu este infracţiune şi se sancţioneazã cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei. 
Contravenţia se constata şi amenda se aplica de cãtre organele de poliţie, primãrii sau organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
ART. 5
Producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activitãţii de cult prevãzute la art. 1 sînt scutite de la impozitare. 
Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR MARŢIAN DAN
Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 
PREŞEDINTELE SENATULUI, academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Ceva bunavointa bugetara pentru asistatii sociali...


HOTARIRE nr. 607 din 28 septembrie 1992 privind reorganizarea sistemului de asigurari sociale si pensii pentru personalul Bisericii Ortodoxe Romane (sursa)
ART. 1
(1) Începînd cu data prezentei hotãrîri, asigurãrile sociale şi pensiile pentru personalul Bisericii Ortodoxe Romane se integreaza în sistemul asigurãrilor sociale de stat.
(2) Cu aceeaşi data, Casa de Pensii şi Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Romane îşi înceteazã activitatea.
ART. 2
(1) Patrimoniul Casei de Pensii şi Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Romane şi al unitãţilor subordonate se preia de cãtre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pe baza de protocol, conform bilanţului contabil la zi.
(2) Personalul Casei de Pensii şi Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Romane, trecut la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, se considera transferat.
(3) Numãrul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se suplimenteaza cu 45 de posturi, corespunzãtor activitãţilor preluate.
PRIM-MINISTRU, THEODOR STOLOJAN

cursul valutar incepand cu 1994, aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu