luni, 17 noiembrie 2014

Statul Roman si Biserica Ortodoxa Romana 1

Relatiile indecente dintre statul roman si biserica ortodoxa se intind ca niste radacini in solul trecutului... si se prelungesc in prezent.

In 1990, statul roman oferea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei cateva vile pentru folosinta gratuita...  dar care ramaneau in proprietatea Ministerului Cultelor. Cata bunatate din partea lui Iliescu si Roman...

 • HOTARIREA nr. 1318 din 19 decembrie 1990 privind trecerea unor imobile in folosinta Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (sursa)Guvernul României hotãrãşte:
ART. 1
Imobilele situate în localitatea Durau, comuna Ceahlau, judeţul Neamt, prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, cu dotãrile aferente, trec, pe durata nedeterminatã, din patrimoniul fostului Oficiu judeţean de turism Neamt - fãrã a mai fi incluse în patrimoniul Societãţii comerciale "Durau" - S.A. - în folosinta gratuita a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, începînd cu data de 1 ianuarie 1991.
Trecerea imobilelor prevãzute la alin. 1 în folosinta Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei se efectueazã pe baza de protocol încheiat între Ministerul Comerţului şi Turismului şi Secretariatul de Stat al Cultelor.
ART. 2
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei va lua mãsuri pentru transformarea şi exploatarea imobilelor prevãzute la art. 1 ca aşezãminte de ocrotire a persoanelor în virsta sau fãrã posibilitãţi de întreţinere sau pentru organizarea de manifestãri culturale, de interes obştesc, menite a contribui la întãrirea moralei publice şi introducerea unui climat de reconciliere nationala şi confesionala.
Sala polivalenta se va utiliza ca centru de spiritualitate ecumenica, naţional şi internaţional.
Cheltuielile de transformare şi exploatare a imobilelor, în condiţiile prevãzute la alin. 1 şi 2, inclusiv cheltuielile de realizare integrala a Sãlii polivalente, se asigura din fondurile proprii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
ART. 3
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei are dreptul sa foloseascã imobilele şi în alte scopuri, inclusiv gospodãreşti, sau pentru organizarea de cãtre organele locale şi centrale ale administraţiei de stat, de manifestãri cu caracter cultural sau ştiinţific, numai dacã imobilele nu pot fi folosite pentru scopul stabilit potrivit art. 2.
ART. 4
Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului şi Turismului, Secretariatul de Stat al Cultelor vor introduce modificãrile de indicatori determinate de aplicarea prezentei hotãrîri, luind totodatã mãsuri pentru acoperirea de la buget a contravalorii cotelor de amortizare şi a creditelor nerambursate aferente imobilelor care fac obiectul prezentei hotãrîri.

PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN

ANEXA 1
1. Vila Floare de Colt
2. Vila Crinul
3. Vila Toporasul
4. Vila Ghiocelul 
5. Vila Bujorul
6. Vila Viorica
7. Sala polivalenta - construcţie neterminatã.
In 2014, guvernul lui Ponta decide sa termine treaba inceputa de Nenea Roman si sa transforme mitropolia in proprietar.


 • HOTĂRÂREA nr. 866 din 7 octombrie 2014 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi transmiterea, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unor construcţii aflate în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1 
Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3 
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4 
Construcţiile prevăzute la art. 3 se transmit, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
ART. 5 
Predarea-preluarea construcţiilor transmise potrivit prevederilor art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 6 
Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va modifica în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ştefan Stoica
Secretarul de stat pentru culte,
Victor Opaschi
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Bucureşti, 7 octombrie 2014.
Nr. 866. (sursa)
Cu alte cuvinte, BOR utilizeaza timp de 24 de ani vilele respective care le aduc venituri. Dar, BOR nu plateste un leu de impozit si taxa la stat, astfel, Roman le-a oferit indirect niste sume frumusele, vorba aia dumnezeu iti da, dar nu iti baga in traista. Ponta si mai destept, s-a gandit se le dea cu totul ca tot nu aduc vreun profit Romaniei... normal, nu ?
Iar in acelasi timp, spitalele din tara duc lipsa de tot...                     Niciun comentariu:

                     Trimiteți un comentariu